Začiatok:

Lastovičky Košice, upratovacia sociálna firma, začala pôvodne ako charitatívny fond. V januári  2019 sme z našich desiatkov (10% z príjmu určených na darovanie) venovali pani Jane, toho času poberateľke dávky v hmotnej núdzi, ako odmenu za upratovanie kancelárie. Pani Janu sme spoznali cez odporúčanie OZ Maják nádeje, ktoré pomáha chudobným. Pýtali sme si niekoho, kto je v núdzi, bez práce a zároveň je ochotný sa učiť a chce pracovať.

Z toho sa rodila myšlienka, že okrem peňazí darujeme aj čas a možnosť trénovať pracovné zručnosti a návyky. Pani Jana tak začala v januári 2019 pravidelne upratovať našu kanceláriu. Nápad sa rozvinul do upratovania kostola. Kostolu sme darovali pracovnú silu a pani Jana mala finančnú motiváciu a dostatok podlahovej plochy na tréning upratovania, na získanie praxe, keďže predtým nikde nepracovala. Po 7-mich mesiacoch tréning vyústil do pomoci pri hľadaní práce, vďaka Bohu s úspešným výsledkom.

Príbeh pani Jany:

Narodila som sa v Žiline, vyrastala som v detskom domove. Vydala som sa do Košíc. Som nezamestnaná, vychovávam dve maloleté dcéry. Od r. 2017 som začala navštevovať Maják nádeje, v ktorom som chodila na krajčírske dielne a prednášky. V januári 2019 ma v majáku odporučili na tréning upratovania.

Na začiatku som upratovala kanceláriu. Pán Lukáš mi napísal čo mám urobiť, nastavil budík, že za ten čas mám to a to stihnúť dokončiť. Stále mi pripomínal, že za dobrú prácu sa mám modliť, že mám často používať slová ďakujem, prosím, prepáčte. Teraz už chodím upratovať bránu a seminárny kostol. “Som rada, že mám prácu a nemusím sedieť doma.”

V auguste 2019 sme vytvorili pani Jane CV, Gmail účet a odoslali e-mailom vyše 80 žiadostí o prijatie do práce. Absolvovala niekoľko pracovných pohovorov, na ktoré sme ju pripravili. V septembri 2019 uzavrela svoju prvú pracovnú zmluvu. Naďalej ju sprevádzame či už personálno-právnym poradenstvom, príležitostným no úprimným prejavom záujmu krátkym telefonátom, alebo sporadickým materiálnym obdarovaním.

Pokračovanie:

Následne sme sa začali venovať ďalšiemu človeku v núdzi. Individuálnym prístupom, sprevádzaním, poradenstvom a tréningom pracovných zručností na pozadí upratovacích služieb. Tieto charitatívne aktivity vyústili v r. 2020 do vzniku upratovacej firmy Lastovičky Košice, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť ITyard s.r.o., so sídlom Hlavná 91 v Košiciach. Rozhodli sme sa špecializovať na umývanie okien, interiérových a exteriérových žalúzií. 

Na profesionálne umývanie okien ide vedúci alebo vedúca a núdzni. Zákazník má prémiovú službu, núdzni majú tréning a zároveň odmenu. Objednaním získate okrem čistých okien a žalúzií aj dobrý pocit, že ste niekomu pomohli.